5 mars, 2017

Om distriktet

Här kan du kika in och kolla på vilka som sitter i distriktsstyrelsen just nu. Lite historia kanske kommer upp senare.

Här finns också kontaktinformation till de som vi jobbar med på Västerås Stiftskansli, materiallagret och övriga förtroendevalda.