5 mars, 2017

Om SKU

Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf:

”Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar”

Detta är den helt enkelt bästa starten på en beskrivning av Svenska Kyrkans Unga. Helt enkelt för att detta är den korta sammanfattningen av organisationen. Men vi kommer att ta det en lite längre väg.

 

Svenska Kyrkans Unga bildades år 1993. Organisationen var en hopslagning av organisationerna Kyrkans Ungdom och Ansgarsförbundet. Tankarna på en hopslagning hade funnits ända sedan 1964 men det tog ett tag innan det skulle bli verklighet. Runt trettio år tog det innan det blev allvar av tankarna. Det tog tre år för organisationerna att tillsammans komma fram till den framtidsproposition som skulle ligga till grunden för Svenska Kyrkans nya gemensamma barn- och ungdomsorganisation.

 

Och här är vi nu idag. Svenska Kyrkans Unga består idag av 13 olika distrikt och omkring 450 lokalavdelningar. Av de här lokalavdelningarna ligger 31 st. i vårt distrikt, Västerås distrikt. Alla olika placeringar har lite olika uppgifter. Förbundets uppgift är att hålla ihop organisationen som helhet. Distriktens uppgift handlar mycket mer om att göra något för medlemmarna där det behövs en liten större ekonomi än lokalavdelningarna har. Ett exempel på detta är läger. Lokalavdelningarnas uppgift är att ta hand om den vardagliga kontakten med medlemmen. Det är här de flesta träffas, kanske omkring en gång i veckan. Det är lokalavdelningarna som i slutändan är dem som lockar flest medlemmar, men utan lägren distrikten ordnar och det stöd förbundet ger skulle det aldrig gå. Alla behövs för att skapa Svenska Kyrkans Unga.

 

Här kommer ni till förbundets hemsida